Kedves Sportlótenyésztők!

Az MSLT idei tisztújító, várhatóan határozatképes közgyűlésére 2018. május 18.-án pénteken 16 órától kerül sor, a Nemzeti Lovarda Tudásközpontjának aulájában.

A meghívó az alábbi linken letöltető:

MSLT közgyűlési meghívó 2018.

Jelölőbizottság tagjai az MSLT 2018/IV/2. számú elnökségi határozata alapján:

Bazsó Gergely – jelölő bizottság elnöke +36 30 290 78 72 erika.magyar@yahoo.com

Becsey Adrienn +36 20 466 0466 adrienn.becsey@mslt.hu

Czeglédi-Pintye Nóra +36 30 505 36 46 sportlotenyesztok@gmail.com

Az Alapszabály személyi kérdésekre vonatkozó pontjai:

1.5.2/ Személyi kérdésekben (elnök, elnökség, Felügyelő Bizottság) a közgyűlés titkosan szavaz.

  1. Az Egyesület elnökének, elnökségi és a Felügyelő Bizottság tagjainak jelölését, bármely tag kezdeményezheti, a tisztség és a személy megjelölésével, valamint a jelölést leadó tag személyes adatainak megadásával. A jelölést az egyesület irodájában személyesen vagy e-mailben , a meghirdetett közgyűlést megelőző munkanapon 16.00 óráig lehet leadni, amennyiben a közgyűlés napirendi pontjai között szerepel a tisztújítás. A közgyűlésen megjelent tag személyesen is állíthat jelöltet. A jelöltállítás lebonyolítására az elnökség jelölő bizottságot kér fel.
  2. Az elnökválasztása során, amennyiben egyik jelölt sem szerzi meg a közgyűlésen jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok szavazatának 50% + 1 hányadát, úgy második fordulót kell tartani. A második fordulóban csak az első fordulóban legtöbb szavazatot kapott két jelölt indulhat. Ha a jelöltek valamelyike a második fordulóban sem szerzi meg az előírt 50%+1 szavazati arányt, úgy a javaslatot elvetettnek kell tekinteni, és új listát kell állítani, majd az előző szabályok szerint új választást tartani.
    Nyílt szavazással lehet eldönteni az elnök személyét, amennyiben csak egy jelölt van erre a pozícióra.
  3. Az elnökség, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásakor a listán szereplő személyek közül – a felállítandó testület létszámának megfelelően – a legtöbb szavazatot kapott személyek tekintendők megválasztottnak.
  4. Titkos szavazáskor, a szavazócédulákat az egyesület bélyegzőjével, illetve a levezető elnök aláírásával eredetiben el kell látni.

1.6/ Az Elnökség elnökét és tagjait, valamint a Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait 4 évre választja a közgyűlés. A mandátum lejárta után folyamatosan a tisztségviselők újra választhatók.

Szavazati jog:

Szavazati joga csak rendes tagnak lehet, aki adott évre érvényes tagdíjbefizetéssel rendelkezik. Rendes tagnak minősül az Alapszabály értelmében:

Az egyesület rendes tagja lehet, akinek tulajdonában vagy bérletében van, legalább egy a Magyar Sportló Méneskönyvi feltételeknek megfelelő, rendezett dokumentumokkal rendelkező kanca, vagy tenyésztési engedéllyel rendelkező mén. Minden tagnak egy szavazati joga van.

A rendes tag és a pártoló tag, az Egyesület közgyűlésén az alábbiak szerint választhat illetve választható:

  1. Az Egyesület közgyűlésén a tagok személyesen vagy meghatalmazottjuk révén járhatnak el. A „Meghatalmazás” formanyomtatvány az Egyesületi irodában átvehető vagy a honlapról letölthető, kizárólag ezen formátumban elfogadható.
  2. A közgyűlésen jelenlévő Tagok vagy meghatalmazottak a saját szavazaton túl csak egy meghatalmazással rendelkezhetnek.
  3. Elnöknek, Elnökségi tagnak, Felügyelő Bizottsági tagnak kizárólag az Egyesület rendes tagja illetve pártoló tagja választható. Természetes személy esetén csak maga a Tag, jogi személyiségű tag esetén a cégbírósági nyilvántartásban szereplő cégjegyzésre jogosult képviselők illetve a cég meghatalmazásával rendelkező cégtulajdonosok illetve munkavállalók választhatók.

Meghatalmazás letölthető itt:

MSLT közgyűlési meghatalmazás

Pénzügyi beszámoló:

MSLT PÉNZÜGY 2014-2018.

 

 

Related Posts