Kedves Sportlótenyésztők!

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében megjelent a tenyésztési programot végrehajtó lótenyésztők részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 31/2020. (VI. 22.) AM rendelet.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20148.pdf

Kérjük tamulmányozzák figyelmesen a rendelet szövegét!

 

Igénylő: Lóféle-tenyésztéssel foglalkozó, nehéz helyeztben lévő vállalkozás, aki vagy amely a kérelem benyújtásakor  az egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartó Rendszerben ügyfélként szerepel.

Pontosítások:

  • Kapcsolt vállalkozás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (3) bekezdése szerinti vállalkozás.

„Kapcsolt vállalkozások”: azok a vállalkozások, amelyek között az alábbi kapcsolatok valamelyike fennáll:

 1. a)valamely vállalkozás rendelkezik a részvényesek vagy tagok szavazatainak többségével egy másik vállalkozásban;
 2. b)valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy visszahívni egy másik vállalkozás igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét;
 3. c)valamely vállalkozás egy másik vállalkozás felett meghatározó befolyást gyakorolhat az e vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az alapító okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően;
 4. d)valamely vállalkozás, amely egy másik vállalkozás részvényese vagy tagja, e vállalkozás többi részvényesével vagy tagjával kötött megállapodás alapján egyedül birtokolja a másik vállalkozásban a részvényesek vagy tagok szavazatainak többségét.
  • Nehéz helyzetben lévő vállalkozás: Ha a támogatási intézkedés a 651/2014/EU bizottsági rendelet és a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül, a vállalkozást akkor kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni, ha legalább az alábbi kategóriák egyikébe beletartozik:
 1. a) olyan társaság esetén, ahol a tagok felelőssége a társaság tartozásai tekintetében korlátozott, így különösen a részvénytársaság és a korlátolt felelősségű társaság esetében, ha a vállalkozás névértéken felüli befizetést is magában foglaló jegyzett tőkéjének több mint a felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette, különösen amennyiben a felhalmozott veszteségeknek saját forrásnak minősülő elemből történő levonásakor a jegyzett tőke felét meghaladó negatív eredmény keletkezik,
 2. b) olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében, így különösen a közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés és egyéni cég esetében, amennyiben a vállalkozás a saját tőkéjének több mint felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette,
 3. c) olyan vállalkozás, amely ellen a fizetésképtelenségi eljárásról szóló uniós rendelet szerinti fizetésképtelenségi eljárás indult, vagy ellene hitelezői kérelmére a saját joga alapján ilyen fizetésképtelenségi eljárás indítható,
 4. d) olyan vállalkozás, amely
 5. da) megmentési célú támogatásban részesült és a kölcsönt még nem fizette vissza vagy a kezességvállalás időtartama még nem járt le, vagy
 6. db) szerkezetátalakítási támogatásban részesült és továbbra is a szerkezetátalakítási terv hatálya alá tartozik,
 7. e) kis- és középvállalkozások kivételével olyan vállalkozás, amely esetében az előző két évben a könyv szerinti idegen tőke és saját tőke aránya meghaladta a 7,5-et és a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménnyel számolt kamatfedezeti ráta kevesebb volt 1,0-nél.

jogalkotó vállalkozásnak tekinti az őstermelőt, egyéni vállalkozót, kis-, közepes és nagyvállalkozót, költségvetési szerveket (állami ménes, nemzeti park).

0143 TEÁOR számú tevékenység (ló-, lóféle-tenyésztés) a kérelem benyújtásakor a kérelmező tevékenysége között kell, hogy szerepeljen (nem muszáj fő tevékenységnek lennie).

Keretösszeg: 250 M Ft

Támogatás: átmeneti támogatás

Mértéke: 80.000 Ft/igazolt vemhes kanca

Kanca vemhesítés időszaka: 2020. január 1.-2020. június 30.

A támogatás elektronikus úton adható be a Magyar Államkincstár erre kialakított felületén keresztül.

MÁK általi ügyfélregisztráció természetesen alap kritérium a pályázat benyújtásához.

A támogatáshoz csatolandó a fedeztetési jegyzőkönyv másolata, valamint állatorvosi igazolás minimum 18 napos vemhességről. 

Az állatorvosi igazolást az alábbi formanyomtatványon kell kitölteni:

ÁLLATORVOSI IGAZOLÁS

A MÁK azt fogja ellenőrizni, hogy a fedeztetési jegyzőkönyvön a kérelmező tartóként vagy tulajdonosként meg van-e nevezve. Bármelyik megfelel, csak az kerül elutasításra, ha a kérelmező 3. személy lenne (a vemhesen vásárolt kanca tulajdonosát/tartóját nem kívánják támogatni).

Kérelmek beadási időszaka: 2020.július 28. – 2020. augusztus 10.

Folyósítás: 2020. december 31-ig.

Fotó: Hajdu Krisztina

 

Related Posts