Kedves Egyesületi Tagok!

A Magyar Sportlótenyésztők és Magyar Félvér Tenyésztők Országos Egyesületének nevében tisztelettel meghívom egyesületünk tisztújító közgyűlésére, melynek időpontja: 2022. május 15. vasárnap, 10 óra, helye: 1087 Budapest, Kerepesi út 7. (Nemzeti Lovarda Tudásközpontja). A közgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagok legalább 50%-a + 1 fő jelen van. Amennyiben a meghirdetett időpontban a tagság 50%-a (+1 fő) nem jelenik meg, úgy az alapszabály értelmében a közgyűlés változatlan napirendi pontokkal

2022. május 18-án szerdán, 10 órától kerül megtartásra

1087 Budapest, Kerepesi út 7. (Nemzeti Lovarda Tudásközpontja) címen.

A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokban foglalt kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Szavazásra jogosultak azon tagok, akik megfelelnek az MSLT alapszabályában lefektetetteknek és az egyesület felé tagdíjukat 2022. évben befizették.

Az Egyesület közgyűlésén a tagok személyesen vagy meghatalmazottjuk révén járhatnak el. A „Meghatalmazás” formanyomtatvány az Egyesületi irodában átvehető vagy a honlapról letölthető, kizárólag ezen formátumban elfogadható. A közgyűlésen jelenlévő Tagok vagy meghatalmazottak a saját szavazaton túl csak egy meghatalmazással rendelkezhetnek. A meghatalmazásokat kizárólag eredetiben fogadjuk el!

Napirendi pontok:

  1. Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők, levezető, szavazatszámláló bizottság megválasztása
  2. Elnöki beszámoló
  3. Pénzügyi beszámoló
  4. Felügyelő bizottsági beszámoló
  5. Tenyésztési szabályzat módosítás
  6. MSLT elnökének, Elnökségi tagjainak és Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása
  7. Egyebek

Jelölés módja

Az Egyesület elnökének, elnökségi és a Felügyelő Bizottság tagjainak jelölését, bármely tag kezdeményezheti, a tisztség és a személy megjelölésével, valamint a jelölést leadó tag személyes adatainak (Név, cím, szül. hely, idő, anyja neve) megadásával. A jelölést az Egyesület irodájában személyesen vagy a Jelölő Bizottság tagjainál e-mailben, a meghirdetett közgyűlést megelőző munkanapon 16.00 óráig (2022. május 13.) lehet leadni. A közgyűlésen megjelent tag személyesen is állíthat jelöltet

Jelölő Bizottság tagjai:

Bácsfai Éva:    sportlotenyesztok@gmail.com

Bazsó Gergely:  gergely.bazso@gmail.com

Kacziba Pál: felgyoestersege@gmail.com

 

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

 

Budapest, 2022. április 11.

Dr. Jármy Miklós
elnök

MSLT-közgyűlési-meghatalmazás >>

 

Related Posts