MAGYAR SPORTLÓTENYÉSZTŐK ÉS MAGYAR FÉLVÉR TENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

M E G H Í V Ó

az éves rendes közgyűlésre

A Magyar Sportlótenyésztők és Magyar Félvér Tenyésztők Országos Egyesületének nevében tisztelettel meghívom egyesületünk közgyűlésére, melynek időpontja: 2024. május 15. szerda, 08:00 óra, helye: 1087 Budapest, Kerepesi út 7. (Nemzeti Lovarda Tudásközpont). A közgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagok legalább 50%-a + 1 fő jelen van. Amennyiben a meghirdetett időpontban a tagság 50%-a (+1 fő) nem jelenik meg, úgy az alapszabály értelmében a megismételt közgyűlés változatlan napirendi pontokkal

2024. május 18-án szombaton, 14.00 órától kerül megtartásra

1087 Budapest, Kerepesi út 7. (Nemzeti Lovarda Tudásközpont) címen.

A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokban foglalt kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Szavazásra jogosultak azon tagok, akik megfelelnek az MSLT alapszabályában lefektetetteknek és az egyesület felé tagdíjukat 2024. évben befizették. www.ugyfelkapu.mslt.hu

Az Egyesület közgyűlésén a tagok személyesen vagy meghatalmazottjuk révén járhatnak el. A „Meghatalmazás” formanyomtatvány az Egyesületi irodában átvehető vagy a honlapról letölthető, kizárólag ezen formátumban elfogadható. A közgyűlésen jelenlévő Tagok vagy meghatalmazottak a saját szavazaton túl csak egy meghatalmazással rendelkezhetnek.

Napirendi pontok:

  1. Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők, levezető, szavazatszámláló bizottság megválasztása
  2. Elnöki beszámoló
  3. Pénzügyi beszámoló
  4. Felügyelő bizottsági beszámoló
  5. Alapszabály módosítás
  6. Tenyésztési szabályzat módosítás
  7. Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Budapest, 2024. április 30.

Dr. Jármy Miklós

elnök

 

Meghatalmazás letöltése (link)
Meghívó (itt)
Related Posts