Az MSLT tenyésztési filozófiája

A Magyar Sportlótenyésztők Országos Egyesülete (MSLT) célul tűzte ki a lovassportok különféle szakágaiban eredményes lovak tenyésztését.

A célul kitűzött ló a modern európai sportlótenyésztés sikeres vonalait a magyar ló hagyományos értékeivel ötvöző széles genetikai alapokon nyugvó típus. Célunk, hogy egészséges, teljesítőképes és bátor egyedeket tenyésszünk, amelyeket kiváló küllemük és egyszerű lovagolhatóságuk alkalmassá tesz akár a legmagasabb szintű versenyzésre is.

Célunk továbbá, hogy lovaink mind a hazai, mind a külföldi tenyésztők számára kiváló alapanyagot nyújtsanak.Egyértelmű ugyanakkor, hogy a lovasok és lovat szerető közönség nagy részének nem a professzionális szintű sport jelenti a kizárólagos célt. Ezen széles tábornak az igényeit messzemenően szem előtt tartva olyan típust állítunk elő, ami megnyerő megjelenésével és könnyű kezelhetőségével, sokoldalú használhatóságával ideális társ.

Közös céljaink eléréséhez alapvető, hogy lovaink egészségesek, genetikai hibáktól a lehetőség szerint mentesek legyenek. A nyugat-európai társ szervezeteink évtizedek óta folytatott (folyamatos felülvizsgálatokkal módosított) tudományos programjai ma már eredményeket hoznak. A fő hangsúly az öröklődő ízületi rendellenességek elleni szelekción (OCD) van.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy sportlovaink karrierjét ne tegye lehetetlenné, vagy csak költséges beavatkozásokkal karbantarthatóvá olyan örökletes hiba, amelyet ma már elkerülhetünk. Ebben a nehéz, de nélkülözhetetlen munkában biztosan támaszkodhatunk a nyugat-európai fajták nagy létszámon, több évtized alatt elért eredményeire, elkerülhetjük az általuk már feltárt hibákat.

A Magyar Sportlótenyésztők Országos Egyesülete filozófiája

Létfontosságú, hogy a jövendő tenyészménjei ne örökítsenek át olyan géneket, amelyek generációkon keresztül tehetik tönkre munkánk gyümölcsét. Következő lépésben a kanca állomány szűrése is ajánlatos ugyanezen okokból kiindulva.A mének kiválasztásában a fenti szempontokon túlmenően a sportteljesítményt helyezzük a középpontba. A mének saját teljesítménye, megfelelő genetikai háttérrel párosítva a legjobb ajánlás. A fiatal méneknek a sportban kell folyamatosan bizonyítaniuk alkalmasságukat, miközben a megszületett csikóik bírálata további adatokat szolgáltat az apa minőségéről. A rendszer szigorú, de egyértelmű, biztosít lehetőséget a javításra.

Közös érdekünk, hogy csak a legjobb egyedek maradjanak hosszabb távon tenyésztésben. Az Egyesület körültekintő válogatással továbbra is használni kívánja a nemzetközi sportlótenyésztés eredményes ménjeit. Arra törekszünk, hogy közös fellépésünkkel a legelőnyösebb feltételeket érjük el tagjaink számára. A kancák terén az MSLT célja, hogy minden lehetséges tenyésztési és sport adatot a közönség rendelkezésére bocsásson.

A különböző szintű bírálatokon keresztül a legkisebb tenyésztő számára is lehetőség nyílik a tenyészanyag bemutatására.

Nemzetközi szinten elismert bírálók  közreműködésével kívánjuk a tenyésztők figyelmét felhívni a modern európai sportlótenyésztés által követendőnek tartott irányokra. Ezeknek a nemzetközi hírű szakembereknek a tudását felhasználva kíván az Egyesület olyan hazai bírálói bizottságot képezni, akik szemlélete követi a legsikeresebb társ egyesületek gyakorlatát. A bírálatokon a tenyésztők lemérhetik munkájuk eredményét, vagy megerősítést nyer az elképzelésük, vagy változásra sarkallhatják őket.

Az Egyesület hangsúlyos törekvése, hogy minden szemle nyújtson piacra jutási lehetőséget a tulajdonosok számára. A különféle szintű rendezvények színvonalas lebonyolítása azt a célt is szolgálja, hogy hazai és külföldi  érdeklődők vetélytársainkkal összevethető körülményeket találjanak, amivel az Egyesület gyarapítani akarja a magyar sportló hírnevét,  segíteni kívánja a tenyésztőket a piaci versenyben.